Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawę mebli i wyposażenia”

CPV: 39000000-2

Otwarcie ofert: 25.09.2020 r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/17404/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 września 2020 o godz. 14.50 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 23 grudnia 2020 o godz. 09.16 Justyna Kluza-Kajka