Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na:

„Remont ogrodzenia betonowego od strony ul. Dywizjonu 303 oraz wzmocnienie ogrodzenia strzelnicy od strony torów kolejowych i ul. Kocjana”

Otwarcie ofert: 14.09.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/16931/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 26 sierpnia 2020 o godz. 14.42 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 24 listopada 2020 o godz. 12.24 Robert Drygas