Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

"Odnowienie serwisu producenta Cisco
dla centralnej serwerowni WAT na 36 miesięcy"

CPV: 72611000-6

Otwarcie ofert: 31.08.2020 r., godz. 11:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/16824/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 21 sierpnia 2020 o godz. 15.18 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 09.56 Janusz Skrzyński