Baner BIP

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę komponentów i instalację systemu dystrybucji gazu na stanowiska badawcze. CPV 44160000-9, 51000000-9 Otwarcie ofert: 26.06.2018r., godzina 10:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarci…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH” CPV: 14211000-3, 14810000-2, 18930000-7, 22611000-6, 24312120-1, 24910000-6,  33711900-6, 34927100-2, 34928200-0, 34928300-1, 39157000-7, 39190000-0, 39293300-5, 397…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego, przenośnej stacji PC oraz jednostki centralnej” CPV: 30231300-0, 30213100-6, 30213100-8 Otwarcie ofert: 16.07.2018 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomieni…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę i montaż rolet wewnętrznych, verticali, żaluzji oraz folii okiennej. CPV 39515410-2, 39515430-8, 39515440-1, 44174000-0 Otwarcie ofert: 20.06.2018r., godzina 10:00    Zawiadomienie o wyborze oferty…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA TABLICY REKLAMOWEJ WAT - BILLBOARDU WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45200000-9, 45231400-9, 45311200-2, 45453000-7, 7122100…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA I INSTALACJA SYSTEMU FOTOSPEKTROMETRYCZNEGO O DUŻEJ ROZDZIELCZOŚCI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM ORAZ SZKOLENIEM” CPV: 38500000-0 Otwarcie ofert: 17.07.2018r., godz. 10:00   Pliki d…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: „Dostawę materiałów i odczynników do badań biologicznych” CPV: 24200000-6; 24210000-9; 24311470-2; 24900000-3; 33124100-6; 33694000-1; 33696300-8; 33696500-0; 38437000-7; 38437000-7;   Otwarcie ofert: 06.06.2018r.  godz. 11:00   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i oprogramowania szyfrującego” CPV:30233000-1, 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 30213300-8, 30216110-0, 30232100-5, 30233000-1, 302331…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ KOMORY RĘKAWICOWEJ 1-STANOWISKOWEJ, PRECYZYJNEJ PIŁY TARCZOWEJ I SZLIFIERKO-POLERKI Z WYPOSAŻENIEM” CPV: 38000000-5, 42631000-8 Otwarcie ofert: 04.06.2018 r. godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomi…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego i mikroskopu cyfrowego z wyposażeniem. CPV 38511100-1, 38518100-0 Otwarcie ofert: 04.06.2018r., godzina 11:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otw…