Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”

CPV: 14211000-3, 14810000-2, 18930000-7, 22611000-6, 24312120-1, 24910000-6,  33711900-6, 34927100-2, 34928200-0, 34928300-1, 39157000-7, 39190000-0, 39293300-5, 39714100-1, 41111800-9, 44111000-1, 44111100-2, 44111200-3, 44111540-8, 44111800-9, 44112200-0, 44113200-7, 44114000-2, 44114200-4, 44115000-9, 44140000-3, 44163100-1, 44163200-2, 44170000-2, 44176000-4, 44190000-8, 44191400-9, 44192000-2, 44192100-3, 44313200-9, 44400000-4, 44420000-0, 44423400-5, 44463100-1, 44614000-7, 44800000-8, 44810000-1, 44812100-6, 44832000-1, 44921200-4, 39541130-6

Otwarcie ofert: 28.06.2018 r.   godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 7 czerwca 2018 o godz. 13.39 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 14 czerwca 2018 o godz. 14.48 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 19 czerwca 2018 o godz. 09.35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 20 czerwca 2018 o godz. 14.15 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 czerwca 2018 o godz. 14.15 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 6 lipca 2018 o godz. 15.33 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 stycznia 2019 o godz. 14.17 Janusz Skrzyński