Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę sprzętu komputerowego, przenośnej stacji PC oraz jednostki centralnej”

CPV: 30231300-0, 30213100-6, 30213100-8

Otwarcie ofert: 16.07.2018 godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 6 czerwca 2018 o godz. 12.27 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 16 lipca 2018 o godz. 12.41 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 21 sierpnia 2018 o godz. 13.45 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 08.54 Radosław Jankowski