Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 548 000 euro na:

„BUDOWA BUDYNKU KOMORY BEZODBICIOWEJ DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM
I BUDOWA KOMORY DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM”

CPV: 45200000-9, 45400000-1, 44160000-9,45100000-8, 45310000-3, 45331200-1, 39000000-2

Otwarcie ofert: 10.08.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 czerwca 2018 o godz. 12.12 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 14 czerwca 2018 o godz. 12.16 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 14 czerwca 2018 o godz. 12.45 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 czerwca 2018 o godz. 10.20 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 2 lipca 2018 o godz. 12.24 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 5 lipca 2018 o godz. 14.54 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 19 lipca 2018 o godz. 12.59 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 24 lipca 2018 o godz. 10.09 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 24 lipca 2018 o godz. 10.11 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 25 lipca 2018 o godz. 13.18 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 25 lipca 2018 o godz. 13.22 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 26 lipca 2018 o godz. 10.19 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 10 sierpnia 2018 o godz. 10.49 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 31 sierpnia 2018 o godz. 11.47 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.32 Robert Górecki