Baner BIP

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA MATERIAŁÓW STOLARSKICH I WYPOSAŻENIA STOLARNI” CPV: 03418100-4, 09211000-1, 09221000-4, 14810000-2, 14820000-5, 19211100-9, 19212500-0, 19243000-1, 19512000-8, 19520000-7, 24450000-3, 249…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę ochronnych pasów odblaskowych” CPV: 18143000-3 Otwarcie ofert: 07.09.2018 r. 18.09.2018r. godz. 11:00 13:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu Zawiadomienie o odrzu…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa trofeów (pucharów, statuetek i pater) wraz z usługą grawerowania” CPV: 39298700-4 Otwarcie ofert: 03.09.2018 r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty In…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę materiałów hydraulicznych CPV: 44425000-5, 09211000-1, 19510000-4, 24910000-6, 24950000-8, 24951130-5, 24963000-2, 31523200-0, 31730000-2, 34300000-0, 34312500-2, 34928472-7, 35121500-3, 35125100-7, 38421…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia mikroskopu cyfrowego KEYENCE VHX 6000" CPV: 38519200-8, 38519000-6, 38519100-7, 38623000-8, 60100000-9 Otwarcie ofert: 05.09.2018r. godz.: 12:00   Pliki do pobrania: Zawia…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego” CPV: 30214000-2, 30231300-0, 30237280-5, 32424000-1, 32420000-3 Otwarcie ofert: 01.10.2018 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wy…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę systemu do czyszczenia preparatów plazmą" CPV: 38540000-2 Otwarcie ofert: 27.08.2018r., o godzinie: 10:00   Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawa materiałów konferencyjnych/gadżetów - dysków zewnętrznych, przenośnych, do prezentacji artykułów" CPV: 30234000-8 Otwarcie ofert: 30.08.2018r. godz.: 12:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę oscyloskopu cyfrowego z generatorem funkcyjnym” CPV: 34999100-7; 38342000-4 Otwarcie ofert: 30.08.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informac…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę kompaktowej stacji monitoringu jakości powietrza i związków odorotwórczych” CPV: 38344000-8     Otwarcie ofert: 10.09.2018 r., godz. 10:00     Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwa…