Baner BIP

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego” Otwarcie ofert: 02.01.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont pomieszczeń i laboratoriów w budynku nr 100 i 65” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 14.12.2018 godz 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacj…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mięsa czerwonego, podrobów i tłuszczy zwierzęcych” Otwarcie ofert: 07.01.2019r. godz 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.e…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę środków kosmetycznych” CPV: 33711520-8, 33711610-6, 33711900-6, 39313000-9, 39812000-7, 39830000-9   Otwarcie ofert: 11.12.2018r. godz: 11:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wybo…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO” Otwarcie ofert: 03.01.2019r. godz 10:00 PLIKI DO POBRANIA Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.p…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę i uruchomienie stanowiska do fotolitografii warstw epitaksjalnych z HgCdTe i supersieci II-rodzaju” CPV: 38636000-2 Otwarcie ofert: 05.12.2018 godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiado…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych” CPV: 39131000-9; 39121100-7; 39121200-8 Otwarcie ofert: 30.11.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (MIENIA, OC DZIAŁALNOŚCI, KOMUNIKACYJNE, JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH I CARGO) DLA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO” CPV 66516000-0, 66516400-4, 66514110-0, 6651…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę materiałów technicznych metalowych i różnych” CPV: 03418100-4, 03421000-7, 09211000-1, 14622000-7, 14700000-8, 14810000-2, 14812000-6, 14813200-6, 19212300-8, 19511200-3, 19520000-7, 24…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: „Dostawę mikroskopu optycznego z obrazowaniem cyfrowym z wyposażeniem” CPV: 38510000-3 Otwarcie ofert: 29.11.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofe…