Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę sprzętu biurowego, RTV i AGD”

CPV:

09211000-1, 30191000-4, 30191400-8, 30233151-4, 31521100-5, 31521200-6, 32300000-6,
32324400-4, 32324600-6, 32331200-4, 32351000-8, 38650000-6, 38651000-3, 39710000-2, 39711100-0, 39711110-3,
39711130-9,39711362-4, 39711420-9,  39713100-4, 39713500-8, 39717000-1, 39717100-2,
42415000-8, 42716120-5, 42994230-1, 42999100-6, 44621100-0

 

Otwarcie ofert: 17.12.2018r. godz: 11:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 grudnia 2018 o godz. 11.04 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 6 grudnia 2018 o godz. 14.13 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 11 grudnia 2018 o godz. 08.51 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 11 grudnia 2018 o godz. 08.54 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 17 grudnia 2018 o godz. 11.34 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 17 grudnia 2018 o godz. 11.36 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 11 stycznia 2019 o godz. 13.59 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 08.10 Weronika Popielarczyk