Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”

Otwarcie ofert: 03.01.2019r. godz 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 29 listopada 2018 o godz. 08.53 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 3 kwietnia 2019 o godz. 09.52 Robert Górecki