Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę wyrobów wędliniarskich, konserw i przetworów z mięsa czerwonego”

Otwarcie ofert: 07.01.2019r. godz 11:30

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 28 listopada 2018 o godz. 12.03 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 28 listopada 2018 o godz. 12.05 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 28 listopada 2018 o godz. 12.06 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 29 listopada 2018 o godz. 10.51 Teresa Lewczuk