Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę mięsa czerwonego, podrobów i tłuszczy zwierzęcych”

Otwarcie ofert: 07.01.2019r. godz 11:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 29 listopada 2018 o godz. 10.51 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 20 lutego 2019 o godz. 11.28 Justyna Kluza-Kajka