Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę i uruchomienie stanowiska do fotolitografii warstw epitaksjalnych z HgCdTe i supersieci II-rodzaju”

CPV: 38636000-2

Otwarcie ofert: 05.12.2018 godz 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 27 listopada 2018 o godz. 13.57 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 27 listopada 2018 o godz. 14.05 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 29 listopada 2018 o godz. 14.34 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 30 listopada 2018 o godz. 11.52 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 5 grudnia 2018 o godz. 10.18 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 7 grudnia 2018 o godz. 14.18 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 09.50 Radosław Jankowski