Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ CIAST I WYROBÓW CIASTKARSKICH” CPV: 15812000-3 Otwarcie ofert: 02.08.2018 r., godz. 10:00     Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogłoszenia Pełna wersja SIWZ…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Wykonanie i dostawę kompletu elementów układu sterowania samolotu” CPV: 34731000-0 Otwarcie ofert: 07.08.2018r., godz. 10:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja og…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 221 000 euro na: "Zabezpieczenie logistyczne organizacji międzynarodowej konferencji naukowej „XV-th European Conference on Liquid Crystals " CPV: 55120000-7 Otwarcie ofert: 24.07.2018r. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ ZESTAWU WIDEOKONFERENCYJNEGO” CPV: 32232000-8 Otwarcie ofert: 06.08.2018 r., godz. 10:00     Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ Pełna w…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro na: "Świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy dla żołnierzy i pracowników Wojskowej Akademii Technicznej przez podmiot wykonujący świadczenia w promieniu do 5 km od siedziby Zam…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę materiałów elektrycznych” CPV:  31153000-3, 31158100-9, 31211000-8, 31211300-1, 31211310-4, 31211340-3, 31216100-4, 31321200-4, 31321300-5, 31340000-1, 31420000-6, 31432000-3, 31510000-4, …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont pomieszczeń i laboratoriów w budynku nr 100 i 65” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 30.07.2018 godz: 11:00 07.08.2018 godz: 11:00   Pliki do pobrania Zawiado…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ MODUŁÓW ROZSZERZAJĄCYCH FUNKCJONALNOŚĆ WEKTOROWEGO ANALIZATORA SIECI (MODEL ZVA67 firmy ROHDE&SCHWARZ) ORAZ DOSTAWA ANTEN POMIAROWYCH I SOND POLA WRAZ Z AKCESORIAMI I STANOWISKIEM KOMPUT…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy budynku nr 63 na potrzeby Laboratorium Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej , WML WAT” CPV: 71220000-6 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO” CPV: 30213100-6; 30231300-0; 30232100-5; 30234000-8; 30237000-9; 31224810-3; 38520000-6; 30191400-8 Otwarcie ofert: 13.08.2018 r.  godz. 10:00   Plik…