Baner BIP

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę komputerów wraz z akcesoriami, sprzętu komputerowego, drukarek i specjalistycznego sprzętu komputerowego” CPV: 30121100-4, 30121410-0, 30125110-5, 30190000-7, 30211000-1, 30211500-6, 302…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW PPOŻ. I SYSTEMÓW ODDYMIANIA W BUDYNKACH WAT” CPV: 75251110-4 Otwarcie ofert: 24.09.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania ZAWIADOMIENI…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości powyżej 221 000 euro na: "Usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych, na trasach zagranicznych i krajowych" CPV: 63512000-1 Otwarcie ofert: 17/10/2018, o godzinie: 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomi…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 221 000 euro na: "Zabezpieczenie logistyczne XXIX Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn" CPV: 55270000-3, 55300000-3, 55400000-4, 98351100-9, 63511000-4 Otwarcie ofert: 05.09.2018r. godz. 1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA STANOWISKA LABORATORYJNEGO PROGRAMOWALNYCH SIECI RADIOWYCH, STANOWISKA LABORATORYJNEGO SIECI STEROWANYCH PROGRAMOWO SDN ORAZ ANALIZATORA WIDMA, PRACUJĄCEGO W ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI OD 9 KHZ …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę części samochodowych, akcesoriów, warsztatowych środków  materiałowych, materiałów technicznych samochodowych i narzędzi specjalistycznych” CPV: 34300000-0, 42650000-7, 42660000-0,…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę nośnika mobilnego stanowiska badawczego, na płycie podłogowej pojazdu produkowanego seryjnie, realizującego pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku wysoko zurbanizowanym…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ" CPV 24200000-6, 33694000-1, 336965000-0, 38437000-7 Otwarcie ofert: 07.09.2018r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowani…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Rozbudowę infrastruktury IT na potrzeby Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS” CPV: 30211000-1, 30213300-8, 30233141-1 Otwarcie ofert: 05.10.2018r godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiado…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę wyrobów garmażeryjnych chłodzonych” CPV: 15894300-4 Otwarcie ofert: 06.09.2018 r., godz. 11:00   Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogłoszenia Pełna wers…