Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę komputerów, urządzeń komputerowych i niszczarek”

CPV:30213000-5; 30213100-6; 33195100-4; 38520000-6; 30232110-8; 30237200-1; 32413100-2; 30234100-9; 30237200-1; 30237270-2; 30191400-8

Otwarcie ofert: 17.10.2018 godz:10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 września 2018 o godz. 14.01 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 października 2018 o godz. 10.25 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 20 listopada 2018 o godz. 13.03 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 09.46 Radosław Jankowski