Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę części samochodowych, akcesoriów, warsztatowych środków  materiałowych, materiałów technicznych samochodowych i narzędzi specjalistycznych”

CPV: 34300000-0, 42650000-7, 42660000-0, 09211000-1, 39800000-0, 09211000-1, 19511000-1, 19511200-3, 24513000-3, 29130000-9, 31211300-1, 31211310-4, 31212000-5, 31214100-0, 31219000-4, 31224100-3, 31430000-9, 31510000-4, 31521000-0, 31521000-4, 31530000-0, 31612200-1, 31711110-7, 31711520-4, 34300000-0, 34312200-9, 34312500-2, 34312700-4, 34322000-0, 34326100-9, 34351100-3, 34351100-4, 34352100-0, 34352100-1, 34352200-1, 34913400-4, 34913500-5, 34928460-0, 34992200-9, 35125100-7, 38622000-1, 38631130-4, 38740000-4, 39717000-1, 42122000-0, 42122000-0, 42122130-0, 42122180-5, 42131000-6, 42131142-3, 42132100-4, 42913000-9, 42943210-3, 43800000-1, 44424300-1, 44425000-5, 44440000-0, 44440000-1, 44440000-6, 44442000-0, 44510000-0, 44510000-8, 44512930-0, 44611000-0, 44611000-6

Otwarcie ofert: 07.09.2018r godz 12:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 30 sierpnia 2018 o godz. 14.39 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 7 września 2018 o godz. 15.00 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 20 września 2018 o godz. 11.39 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 09.44 Radosław Jankowski