Baner BIP

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę i instalację aparatu do testowania oddziaływania wiązek promieniowania” CPV: 38433000-9 Otwarcie ofert: 10.08.2018r., godz. 10:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO” CPV: 30213100-6; 30214000-2; 30231300-0; 30213300-8 Otwarcie ofert: 06.09.2018 r. 14.09.2018 r. godz. 11:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mięsa drobiowego świeżego” CPV: 15112120-3, 15112130-6, 15112300-9 Otwarcie ofert: 07.09.2018 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: "Dostawę specjalistycznego sprzętu, oprogramowania, wyposażenia do laboratorium badawczego, projektowego i dydaktycznego" CPV: 48000000-8, 44200000-2, 39154000-6, 31711520-4, 30230000-0, 30216110-0, 30…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę modułu maszyny wytrzymałościowej 600 kN do prowadzenia prób czteropunktowego zginania belek współpracującego z maszyną wytrzymałościową Testing 5000 kN” CPV: 38425500-5 Otwarcie ofert: 08.08…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: „Dostawę przepływowego reaktora ciśnieniowego H-Cube Pro z wyposażeniem” CPV: 38437000-7 Otwarcie ofert: 02.08.2018 godz: 11:00   Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia Ogłos…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ CIAST I WYROBÓW CIASTKARSKICH” CPV: 15812000-3 Otwarcie ofert: 02.08.2018 r., godz. 10:00     Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogłoszenia Pełna wersja SIWZ…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Wykonanie i dostawę kompletu elementów układu sterowania samolotu” CPV: 34731000-0 Otwarcie ofert: 07.08.2018r., godz. 10:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja og…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 221 000 euro na: "Zabezpieczenie logistyczne organizacji międzynarodowej konferencji naukowej „XV-th European Conference on Liquid Crystals " CPV: 55120000-7 Otwarcie ofert: 24.07.2018r. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ ZESTAWU WIDEOKONFERENCYJNEGO” CPV: 32232000-8 Otwarcie ofert: 06.08.2018 r., godz. 10:00     Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ Pełna w…