Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH
DO BUD. NR 64,65 ORAZ MODERNIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH NR 61,62,63,64 i 65”

CPV: 45330000-9, 45453000-7, 45310000-3

Otwarcie ofert: 23.08.2018r., godz. 10:00  31.08.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 7 sierpnia 2018 o godz. 09.13 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 7 sierpnia 2018 o godz. 09.15 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 21 sierpnia 2018 o godz. 10.13 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 21 sierpnia 2018 o godz. 10.30 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 22 sierpnia 2018 o godz. 13.56 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 22 sierpnia 2018 o godz. 14.28 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 5 września 2018 o godz. 13.28 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 10 września 2018 o godz. 12.00 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.30 Robert Górecki