Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„Remont ogrodzenia hangaru 7, chodników i oznakowanie parkingów WAT”

CPV: 45453000-7, 45233253-7, 45233260-9

Otwarcie ofert: 20.08.2018 r.   godz. 11:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 3 sierpnia 2018 o godz. 12.08 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 3 sierpnia 2018 o godz. 12.13 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 20 sierpnia 2018 o godz. 13.00 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 stycznia 2019 o godz. 14.22 Janusz Skrzyński