Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę i instalację aparatu do testowania oddziaływania wiązek promieniowania”

CPV: 38433000-9

Otwarcie ofert: 10.08.2018r., godz. 10:00

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 2 sierpnia 2018 o godz. 14.06 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 10 sierpnia 2018 o godz. 10.26 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 13 sierpnia 2018 o godz. 14.11 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 14.00 Teresa Lewczuk