Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO”

CPV: 33123000-8, 33124110-9, 33192100-3, 30213100-6, 30237200-1; 30232110-8

Otwarcie ofert: 17.08.2018 r.   godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 3 sierpnia 2018 o godz. 10.18 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 17 sierpnia 2018 o godz. 09.26 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 17 sierpnia 2018 o godz. 10.57 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 6 września 2018 o godz. 10.18 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 stycznia 2019 o godz. 14.33 Janusz Skrzyński