Baner BIP

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, sprzętu sieciowego, części i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania” CPV: 30213000-5, 38652100-1, 30232110-8, 48823000-3, 30213100-6, 30191400-8…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „PRZEBUDOWA ZAPLECZA NAUKOWO - BADAWCZEGO ZAKŁADU RADIOMETRII I MONITORINGU SKAŻEŃ W BUDYNKU NR 55 WTC ORAZ AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ” CPV: 45262700-8, 45400000-1, 45100…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa stanowiska do pracy z oprogramowaniem obrazowym” CPV: 30200000-1; 30231300-0; 32582000-6 Otwarcie ofert: 25.06.2018 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę pojazdów silnikowych do utrzymania dróg” CPV: 34144400-2 Otwarcie ofert: 22.05.2018r., godz. 10:00   Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ Pełna w…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ PRZYRZĄDÓW DO BADANIA SPŁONEK AMUNICJI STRZELECKIEJ ORAZ ODPORNOŚCI KAMIZELEK KULOODPORNYCH” CPV: 38540000-2, 60100000-9, 80510000-2 Otwarcie ofert: 21.05.2018 r. godz. 10:00 Pliki do pobrania Zaw…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę i montaż rolet wewnętrznych, verticali, żaluzji oraz folii okiennej. CPV 39515410-2, 39515430-8, 39515440-1, 44174000-0 Otwarcie ofert: 10.05.2018r., godzina 12:00   Zawiadomienie o unieważnieniu p…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Usługę w zakresie druku i dostawy 80 pozycji książkowych" CPV: 22110000-4 Otwarcie ofert: 24.04.2018r., godz. 10:00 Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA TABLICY REKLAMOWEJ WAT - BILLBOARDU WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45200000-9, 71221000-3, 45231400-9, 45311200-2, 4545300…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Laboratorium Centrum Logistyki Stosowanejwraz z placem manewrowym” CPV: 71220000-6 Otwarcie ofert: 25.04.2018 r.  30.04.2018 r. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „USŁUGA EKSPERCKA NA WYKONANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW DEDYKOWANYCH MODUŁÓW DETEKCYJNYCH NA POTRZEBY ŁĄCZA LASEROWEGO OTWARTEJ PRZESTRZENI” CPV: 73120000-9 Otwarcie ofert: 24.04.2018 r. godz. 10:00 Pliki do …