Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„PRZEBUDOWA ZAPLECZA NAUKOWO - BADAWCZEGO ZAKŁADU RADIOMETRII I MONITORINGU SKAŻEŃ W BUDYNKU NR 55 WTC
ORAZ AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ”

CPV: 45262700-8, 45400000-1, 45100000-8, 45330000-9, 44160000-9, 45310000-3, 45331200-8, 71220000-6, 39000000-2, 39180000-7, 38400000-9

Otwarcie ofert: 15.06.2018r.,godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 maja 2018 o godz. 14.45 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 maja 2018 o godz. 14.46 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 maja 2018 o godz. 14.52 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 maja 2018 o godz. 15.01 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 maja 2018 o godz. 15.02 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 maja 2018 o godz. 15.05 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 maja 2018 o godz. 15.10 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 maja 2018 o godz. 15.19 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 28 maja 2018 o godz. 08.36 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 29 maja 2018 o godz. 10.11 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 1 czerwca 2018 o godz. 14.43 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 5 czerwca 2018 o godz. 14.14 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 6 czerwca 2018 o godz. 11.47 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 15 czerwca 2018 o godz. 10.52 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 1 sierpnia 2018 o godz. 13.28 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.32 Robert Górecki