Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i oprogramowania szyfrującego”

CPV:30233000-1, 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 30213300-8, 30216110-0, 30232100-5, 30233000-1, 30233152-1, 30234400-2, 30237000-9, 30237270-2, 31211300-1, 31681000-3, 32420000-3, 32421000-0, 32521000-1, 48000000-8, 48821000-9, 31710000-6

Otwarcie ofert: 03.07.2018 godz. 11:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 maja 2018 o godz. 12.24 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 25 maja 2018 o godz. 12.25 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 29 maja 2018 o godz. 15.03 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 13 czerwca 2018 o godz. 13.26 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 3 lipca 2018 o godz. 12.09 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 13 sierpnia 2018 o godz. 13.57 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 08.53 Radosław Jankowski