Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę pojazdów silnikowych do utrzymania dróg”

CPV: 34144400-2

Otwarcie ofert: 22.05.2018r., godz. 10:00

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 9 maja 2018 o godz. 12.49 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 9 maja 2018 o godz. 12.52 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 17 maja 2018 o godz. 14.02 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 22 maja 2018 o godz. 10.34 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 14 czerwca 2018 o godz. 14.25 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 14.15 Teresa Lewczuk