Baner BIP

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Modernizację i rozbudowę sieci teleinformatycznej WAT” CPV: 45314000-1 Otwarcie ofert: 11.07.2018 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Pr…

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE” CPV: 66512000-2, 66515000-3, 66514110-0, 66516100-1   Otwarcie ofert: 06.07.2018 r. godz. 11:45 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA CHROMATOGRAFÓW” CPV: 38432200-4, 38433000-9 Otwarcie ofert: 31.07.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wers…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Przeprowadzenie okresowej kontroli pięcioletniej oraz rocznej stanu technicznego  obiektów budowlanych Wojskowej Akademii Technicznej” CPV: 71356100-9 Otwarcie ofert: 06.07.2018r. godz: 10:00   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „REMONT SANITARIATÓW W PIONIE KSZTAŁCENIA W BUDYNKU NR 100” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 04.07.2018, godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze In…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę aparatury do badania gruntów. CPV 38000000-5 Otwarcie ofert: 29.06.2018r., godzina 10:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ Pełna wersja og…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ ELEMENTÓW UKŁADU POMIAROWEGO DO POMIARU CIŚNIENIA WRAZ Z ZESTAWEM KALIBRACYJNYM ORAZ ELEMENTÓW UKŁADU POMIAROWEGO DO POMIARU SIŁY I PRZYSPIESZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM” CPV: 30237475-9, 31321700-9, 38…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU KOMORY BEZODBICIOWEJ DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM I BUDOWA KOMORY DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM” CPV: 45200000-9, 45400000-1, 44160000-9,45100000-8, 45310000-3, 45331200-1, 39000000-2 Otwarci…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę pieczywa” CPV: 15811000-6 Otwarcie ofert: 27.06.2018r., godzina 10:00   Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogłoszenia Pełna wersja SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę zunifikowanych podzespołów elektronicznych do rozbudowy AFORS/FOSREM na bazie MIOC”   CPV: 31712000-0 Otwarcie ofert: 22.06.2018r. godz: 12:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o w…