Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„DOSTAWA CHROMATOGRAFÓW”

CPV: 38432200-4, 38433000-9

Otwarcie ofert: 31.07.2018 r.   godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 22 czerwca 2018 o godz. 11.42 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 22 czerwca 2018 o godz. 11.51 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 31 lipca 2018 o godz. 11.05 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 9 sierpnia 2018 o godz. 14.35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 stycznia 2019 o godz. 14.35 Janusz Skrzyński