Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„Modernizację i rozbudowę sieci teleinformatycznej WAT”

CPV: 45314000-1

Otwarcie ofert: 11.07.2018 godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 26 czerwca 2018 o godz. 13.18 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 6 lipca 2018 o godz. 12.10 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 11 lipca 2018 o godz. 11.47 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 31 lipca 2018 o godz. 11.16 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 08.57 Radosław Jankowski