Baner BIP

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do systemów BSP, DSTS i zarządzania ogniem artyleryjskim” CPV: 48000000-8, 30232000-4 Otwarcie ofert: 26.04.2018 r. 08.05.2018 r. godz. 10:00 1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę środków czystości oraz środków higieny CPV:  39800000-0, 39811300-3, 39830000-9, 39831000-6, 39831200-8, 39831200-8, 39831210-1, 39831240-0, 39831300-9, 39832000-3, 33711520-8, 33711610-6, 33711900-6,  3981…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: „Wykonanie i dostawę modułowego układu do detekcji śladowych ilości materiałów wybuchowych wyposażonego w spektrometr ruchliwości jonów” CPV: 38433000-9, 38433300-2, 31640000-4, 38430000-8, 38432000-2, 38500000-0, 38540000-2, 38434…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DO LABORATORIUM PROJEKTOWO-BADAWCZEGO” CPV: 48000000-8, 30230000-0 Otwarcie ofert: 25.04.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomie…

zapytanie o cenę ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE X KRAJOWEJ KONFERENCJI "DIAGNOSTYKA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW DIAG 18" CPV:55120000-7 Otwarcie ofert: 16.03.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA ZASILACZY AWARYJNYCH, CZĘŚCI I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, ELEMENTÓW LABORATORYJNYCH, CZĘŚCI I AKCESORIÓW SIECIOWYCH” CPV: 31682530-4,31431000-6,38900000-4,30237200-1,30237460-1,1893110…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę i montaż mebli biurowych” CPV: 39130000-2 Otwarcie ofert: 22.03.2018r. godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ Pełna wers…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 221 000 euro na: „Obsługę logistyczną XV Konferencji Naukowo-Technicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI’2018 ” CPV: 55270000-3, 98351110-2, 92300000-4 Otwarc…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont pomieszczeń socjalnych i sanitariatów w budynku nr 52” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331210-1 Otwarcie ofert: 21.03.2018 r.  godz. 10.00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wybo…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Wykonanie, dostawę i uruchomienie źródła sterowanego HPM" CPV 33158100-3, 48100000-9 Otwarcie ofert: 26.03.2018r., godzina 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowan…