Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 54 DO POTRZEB CENTRUM ROBOTÓW MOBILNYCH”

CPV: 45400000-1, 45100000-8, 45330000-9, 44160000-9, 45310000-3, 39000000-2

Otwarcie ofert: 10.04.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 22 marca 2018 o godz. 08.37 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 22 marca 2018 o godz. 08.40 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 28 marca 2018 o godz. 14.40 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 29 marca 2018 o godz. 14.38 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 30 marca 2018 o godz. 12.54 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 30 marca 2018 o godz. 12.55 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 10 kwietnia 2018 o godz. 10.44 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 11 maja 2018 o godz. 12.42 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.28 Robert Górecki