Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę mebli i wyposażenia”

CPV: 39112000-0, 39113100-8, 39121100-7, 39132100-7, 39136000-4, 39141100-3, 39141300-5, 39150000-8, 39299300-7

Otwarcie ofert: 15.05.2018r godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 5 kwietnia 2018 o godz. 14.17 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 5 kwietnia 2018 o godz. 14.28 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 16 kwietnia 2018 o godz. 14.57 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2018 o godz. 13.34 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 26 kwietnia 2018 o godz. 15.01 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 15 maja 2018 o godz. 12.34 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2018 o godz. 13.05 Radosław Jankowski