Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA SYSTEMÓW ŚLEDZENIA MARKERÓW,
SYSTEMÓW VR ORAZ SYMULACJI SIECI ŁĄCZNOŚCI”

CPV: 48000000-8, 30230000-0, 44200000-2, 30232000-4, 32581100-0

Otwarcie ofert: 08.05.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 23 marca 2018 o godz. 10.01 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 29 marca 2018 o godz. 11.14 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 23 kwietnia 2018 o godz. 08.21 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 8 maja 2018 o godz. 10.51 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 29 maja 2018 o godz. 12.42 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.27 Robert Górecki