Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

Dostawę środków czystości oraz środków higieny
CPV:  39800000-0, 39811300-3, 39830000-9, 39831000-6, 39831200-8, 39831200-8, 39831210-1, 39831240-0, 39831300-9, 39832000-3, 33711520-8, 33711610-6, 33711900-6,  39812000-7, 33761000-2, 33763000-6, 33751000-9

Otwarcie ofert: 04.04.2018r. 10.04.2018r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 19 marca 2018 o godz. 15.00 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 20 marca 2018 o godz. 09.38 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 23 marca 2018 o godz. 12.51 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 30 marca 2018 o godz. 12.23 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 4 kwietnia 2018 o godz. 10.46 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 4 kwietnia 2018 o godz. 14.50 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 5 kwietnia 2018 o godz. 10.04 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 5 kwietnia 2018 o godz. 10.06 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 10 kwietnia 2018 o godz. 14.08 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 27 kwietnia 2018 o godz. 15.11 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 23 maja 2018 o godz. 12.09 Teresa Lewczuk