Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do systemów BSP, DSTS i zarządzania ogniem artyleryjskim”

CPV: 48000000-8, 30232000-4

Otwarcie ofert: 26.04.2018 r. 08.05.2018 r. godz. 10:00 11:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 20 marca 2018 o godz. 10.19 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 20 marca 2018 o godz. 10.22 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 27 marca 2018 o godz. 11.00 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 13 kwietnia 2018 o godz. 09.15 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 19 kwietnia 2018 o godz. 12.27 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 23 kwietnia 2018 o godz. 11.27 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 23 kwietnia 2018 o godz. 11.34 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 26 kwietnia 2018 o godz. 09.18 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 maja 2018 o godz. 13.30 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 29 maja 2018 o godz. 12.39 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 4 stycznia 2019 o godz. 11.44 Janusz Skrzyński