Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę systemu do czyszczenia preparatów plazmą" CPV: 38540000-2 Otwarcie ofert: 27.08.2018r., o godzinie: 10:00   Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawa materiałów konferencyjnych/gadżetów - dysków zewnętrznych, przenośnych, do prezentacji artykułów" CPV: 30234000-8 Otwarcie ofert: 30.08.2018r. godz.: 12:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę oscyloskopu cyfrowego z generatorem funkcyjnym” CPV: 34999100-7; 38342000-4 Otwarcie ofert: 30.08.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informac…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę kompaktowej stacji monitoringu jakości powietrza i związków odorotwórczych” CPV: 38344000-8     Otwarcie ofert: 10.09.2018 r., godz. 10:00     Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę komputerów obliczeniowo – graficznych i projektorów multimedialnych” CPV: 38652100-1, 30211000-1 Otwarcie ofert: 26.09.2018 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborz…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę urządzeń radioelektronicznych i laboratoryjnej aparatury pomiarowej” CPV: 32420000-3; 38342000-4; 35121900-7; 31120000-3; 31120000-3;30195800-0; 31710000-6 Otwarcie ofert: 29.08.2018 godz…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę papieru do urządzeń biurowych” CPV: 22420000-0, 22993000-7, 22993200-9, 30145100-8, 30192340-6, 30197620-8,          30197630-1, 30197644-2, 30199300-3, 30199330-2, 30199760-5, 37823500-8   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę różnicowego analizatora termicznego sprzężonego z termograwimetrem" CPV: 38500000-0 Otwarcie ofert: 20.08.2018r., o godzinie: 10:00   Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otw…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA OPROGRAMOWANIA” CPV: 48310000-4, 48320000-7, 48625000-5, 48700000-5, 48900000-7 Otwarcie ofert: 29.08.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE WAT” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9, 45231000-5, 45332000-3, 45331000-6, 71000000-8, 71220000-6 Otwarcie ofert: 24.08.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania …