Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę komputerów obliczeniowo – graficznych i projektorów multimedialnych”

CPV: 38652100-1, 30211000-1

Otwarcie ofert: 26.09.2018 godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 16 sierpnia 2018 o godz. 10.27 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 10 września 2018 o godz. 15.11 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 26 września 2018 o godz. 12.01 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 26 września 2018 o godz. 12.03 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 5 listopada 2018 o godz. 13.00 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 09.41 Radosław Jankowski