Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę oscyloskopu cyfrowego z generatorem funkcyjnym”

CPV: 34999100-7; 38342000-4

Otwarcie ofert: 30.08.2018 r.   godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 17 sierpnia 2018 o godz. 13.42 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 22 sierpnia 2018 o godz. 10.43 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 24 sierpnia 2018 o godz. 13.44 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 27 sierpnia 2018 o godz. 14.03 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 30 sierpnia 2018 o godz. 10.54 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 11 września 2018 o godz. 13.53 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 stycznia 2019 o godz. 14.24 Janusz Skrzyński