Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę urządzeń radioelektronicznych i laboratoryjnej aparatury pomiarowej”

CPV: 32420000-3; 38342000-4; 35121900-7; 31120000-3; 31120000-3;30195800-0; 31710000-6

Otwarcie ofert: 29.08.2018 godz:10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 sierpnia 2018 o godz. 14.32 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 14 sierpnia 2018 o godz. 14.42 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 23 sierpnia 2018 o godz. 14.51 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 29 sierpnia 2018 o godz. 12.41 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 10 września 2018 o godz. 11.33 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 09.39 Radosław Jankowski