Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„DOSTAWA OPROGRAMOWANIA”

CPV: 48310000-4, 48320000-7, 48625000-5, 48700000-5, 48900000-7

Otwarcie ofert: 29.08.2018 r.   godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 9 sierpnia 2018 o godz. 09.58 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 24 sierpnia 2018 o godz. 12.50 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 29 sierpnia 2018 o godz. 11.33 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 11 września 2018 o godz. 14.08 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 stycznia 2019 o godz. 14.21 Janusz Skrzyński