Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (MIENIA, OC DZIAŁALNOŚCI, KOMUNIKACYJNE, JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH I CARGO) DLA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO” CPV 66516000-0, 66516400-4, 66514110-0, 6651…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę materiałów technicznych metalowych i różnych” CPV: 03418100-4, 03421000-7, 09211000-1, 14622000-7, 14700000-8, 14810000-2, 14812000-6, 14813200-6, 19212300-8, 19511200-3, 19520000-7, 24…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: „Dostawę mikroskopu optycznego z obrazowaniem cyfrowym z wyposażeniem” CPV: 38510000-3 Otwarcie ofert: 29.11.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Prenumeratę prasy i czasopism krajowych oraz zagranicznych na 2019 rok" CPV: 22200000-2, 79980000-7 Otwarcie ofert: 20.11.2018r., godz.: 12:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont  ogrodzenia strzelnicy WAT przy ul. Kocjana 70A” CPV: 45111000-8, 71355000-1, 45340000-2 Otwarcie ofert: 23.11.2018 godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Inf…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę kulochwytu 2- i 4-segmentowego” CPV : 38540000-2, 60000000-8, 71245000-7 Otwarcie ofert: 22.11.2018r.  godz: 12:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia of…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ POJAZDÓW” CPV 34100000-8 Otwarcie ofert: 15.11.2018 19.11.2018r. godz:10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE WAT” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45231000-5, 45332000-3, 45331000-6, 71000000-8 Otwarcie ofert: 26.11.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY CIEPLOWNICZYCH DO BUD. NR 64,65 ORAZ MODERNIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH NR 61,62,63,64 I 65” CPV:45330000-9, 4545300…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „REMONT RZUTNI GRANATEM ĆWICZEBNYM W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45200000-9, 45216200-6, 45310000-3, 71221000-3 Otwarcie ofert: 19.11.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiado…