Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„REMONT RZUTNI GRANATEM ĆWICZEBNYM W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

CPV: 45200000-9, 45216200-6, 45310000-3, 71221000-3

Otwarcie ofert: 19.11.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 2 listopada 2018 o godz. 12.16 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 2 listopada 2018 o godz. 12.17 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 5 listopada 2018 o godz. 12.01 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 20 listopada 2018 o godz. 08.35 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 13 grudnia 2018 o godz. 13.17 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.08 Agnieszka Szymaniak