Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (MIENIA, OC DZIAŁALNOŚCI, KOMUNIKACYJNE, JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH I CARGO) DLA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO”

CPV 66516000-0, 66516400-4, 66514110-0, 66512100-3, 66515000-3, 66516100-1

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu:

www.mentor.pl/przetargi

 
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 21 listopada 2018 o godz. 13.56 Irena Zapała
Artykuł został zmieniony 21 listopada 2018 o godz. 13.58 Irena Zapała
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.33 Robert Górecki