Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY CIEPLOWNICZYCH
DO BUD. NR 64,65 ORAZ MODERNIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH NR 61,62,63,64 I 65”

CPV:45330000-9, 454530000-7, 45310000-3

Otwarcie ofert: 20.11.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 2 listopada 2018 o godz. 13.44 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 8 listopada 2018 o godz. 09.32 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 8 listopada 2018 o godz. 09.38 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 15 listopada 2018 o godz. 14.22 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2018 o godz. 11.13 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 20 listopada 2018 o godz. 10.58 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 11 grudnia 2018 o godz. 09.45 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.09 Agnieszka Szymaniak