Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE WAT”

CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45231000-5, 45332000-3, 45331000-6, 71000000-8

Otwarcie ofert: 26.11.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 5 listopada 2018 o godz. 11.46 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 5 listopada 2018 o godz. 11.47 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 26 listopada 2018 o godz. 12.13 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 3 grudnia 2018 o godz. 10.47 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.09 Agnieszka Szymaniak