Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE WAT”

CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9, 45231000-5, 45332000-3, 45331000-6, 71000000-8, 71220000-6

Otwarcie ofert: 24.08.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 7 sierpnia 2018 o godz. 11.51 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 24 sierpnia 2018 o godz. 10.22 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 10 września 2018 o godz. 10.57 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.30 Robert Górecki