Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„DOSTAWA I INSTALACJA SYSTEMU FOTOSPEKTROMETRYCZNEGO O DUŻEJ ROZDZIELCZOŚCI
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM ORAZ SZKOLENIEM”

CPV: 38500000-0

Otwarcie ofert: 17.07.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 czerwca 2018 o godz. 08.43 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 21 czerwca 2018 o godz. 10.38 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 17 lipca 2018 o godz. 10.59 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 20 sierpnia 2018 o godz. 11.24 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.32 Robert Górecki