Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawa stanowiska do pracy z oprogramowaniem obrazowym

CPV: 30200000-1; 30231300-0; 32582000-6

Otwarcie ofert: 25.06.2018 r.  godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 17 maja 2018 o godz. 11.31 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 29 maja 2018 o godz. 13.09 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 25 czerwca 2018 o godz. 11.55 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 25 lipca 2018 o godz. 09.33 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 stycznia 2019 o godz. 14.11 Janusz Skrzyński