Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”

CPV: 30213100-6; 30214000-2; 30231300-0; 30213300-8

Otwarcie ofert: 06.09.2018 r. 14.09.2018 r. godz. 11:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 1 sierpnia 2018 o godz. 11.15 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 1 sierpnia 2018 o godz. 11.21 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 5 września 2018 o godz. 09.59 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 5 września 2018 o godz. 10.36 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 6 września 2018 o godz. 07.33 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 7 września 2018 o godz. 15.07 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 14 września 2018 o godz. 14.26 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 14 września 2018 o godz. 14.29 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 14 września 2018 o godz. 14.30 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 1 października 2018 o godz. 14.11 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 stycznia 2019 o godz. 14.22 Janusz Skrzyński